ADA Consultors Logo

Destaquem

Assessorament Ambiental

Àrea de Consultoria

Adeqüi la seva empresa a la normativa ambiental.
Més Informació >

Formació per a l'Empresa

Àrea de Formació

Formi als seus treballadors per realitzar noves tasques.
Més Informació >

Comunicació Corporativa

Àrea de Comunicació

Informi als agents les bones pràctiques de la seva empresa.
Més Informació >

Prevenció de Riscos Laborals

Riscos LaboralsLa Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals obliga a les empreses al compliment de tot un conjunt de mesures encaminades a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors. El seu objectiu és la prevenció dels riscos derivats del treball.

Una part important de les empreses te la obligació de desenvolupar un pla de Prevenció de Riscos Laborals i un pla de formació pels seus treballadors. Per portar-lo a terme és clau identificar i avaluar tots els riscos de l’activitat i informar i advertir a tots els treballadors dels riscos que implica cadascuna de les activitats que realitzen diàriament.

ADA Consultores assessora i dona recolzament tant a l’empresari en quan a les seves obligacions com als treballadors i els seus representants, buscant solucions o implantant processos la característica principal dels quals ja no es tan sols el compliment de la legislació sinó la seva practicitat i efectivitat.

Obligacions de l’empresari

Obligacions dels treballadors

Com es porta a terme la prevenció?

OHSAS 18001

OHSAS 18001 és un estàndard voluntari que estableix els requisits per avaluar i certificar el sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball (SST). Proporciona a les organitzacions un model de sistema que permet identificar i avaluar els riscos en el treball i els requisits que la llei exigeix en cada cas.


OHSAS 18001 es basa en el cicle de millora continua PDCA (Planificar, Fer, Verificar, Actuar).

Els seus principals objectius són:

[^] Amunt Copyright © 2007 ADA | Consultors [Avís legal]