ADA Consultors Logo

Destaquem

Assessorament Ambiental

Àrea de Consultoria

Adeqüi la seva empresa a la normativa ambiental.
Més Informació >

Formació per a l'Empresa

Àrea de Formació

Formi als seus treballadors per realitzar noves tasques.
Més Informació >

Comunicació Corporativa

Àrea de Comunicació

Informi als agents les bones pràctiques de la seva empresa.
Més Informació >

Prevenció de Riscos laborals

Àrea de Consultoria

Faci la seva empresa més segura per als seus treballadors.
Més Informació >

Serveis de Formació

ADA Consultors aposta per una formació contínua dels treballadors dels diversos sectors productius per a millorar la qualificació professional i la capacitat d'adaptació del treballador a les canviants necessitats del mercat de treball. Tot això incrementa la competitivitat de l'empresa i li permet afrontar els canvis macro i microeconòmics de l'entorn.

ADA Consultors ofereix mitjançant un acord de col·laboració amb el Centre d'Estudis Superiors IUSC tot un ventall de monogràfics especialitzats en gestió del medi ambient i seguretat.

Aquests són els cursos d'especialització que ofereix ADA Consultors amb la col·laboració de IUSC.

Modalitats de la formació

Possibilitats d'Actuació

Tipologia dels programes

Gestió de bonificació de la Fundació Tripartita (formació de treballadors)

ADA Consultors ofereix mitjançant un acord de col·laboració amb la Fundació FUNIDE la gestió de la recuperació de part dels costos de formació dels treballadors que te la empresa.

A les cotitzacions que les empreses realitzen a la Seguretat Social per cadascun dels treballadors, un percentatge correspon a formació dels treballadors.

Actualment existeix un procediment de sol·licitud a la Fundació Tripartita del “Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales” que permet recuperar una part dels costos de formació que suporten anualment les empreses per la capacitació dels seus treballadors mitjançant bonificacions a la Seguretat Social.

[^] Amunt Copyright © 2007 ADA | Consultors [Avís legal]